Standard buttons


[button title=”Simple Button” url=”#” style=”big”]
[button title=”Simple Button” url=”#” style=”medium”]
[button title=”Simple Button” url=”#” style=”small”]
[button title="Simple Button" url="#" style="big"]

[button title="Simple Button" url="#" style="medium"]

[button title="Simple Button" url="#" style="small"]

Active buttons


[button title=”Simple Button” url=”#” style=”big active”]
[button title=”Simple Button” url=”#” style=”medium active”]
[button title=”Simple Button” url=”#” style=”small active”]
[button title="Simple Button" url="#" style="big active"]

[button title="Simple Button" url="#" style="medium active"]

[button title="Simple Button" url="#" style="small active"]

Standard buttons with underline


[button title=”Simple Button” url=”#” style=”big underline”]
[button title=”Simple Button” url=”#” style=”medium underline”]
[button title=”Simple Button” url=”#” style=”small underline”]
[button title="Simple Button" url="#" style="big underline"]

[button title="Simple Button" url="#" style="medium underline"]

[button title="Simple Button" url="#" style="small underline"]

Active buttons with underline


[button title=”Simple Button” url=”#” style=”big underline active”]
[button title=”Simple Button” url=”#” style=”medium underline active”]
[button title=”Simple Button” url=”#” style=”small underline active”]
[button title="Simple Button" url="#" style="big underline active"]

[button title="Simple Button" url="#" style="medium underline active"]

[button title="Simple Button" url="#" style="small underline active"]

Buttons with arrow


[button title=”Simple Button” url=”#” style=”big arrow-right”]
[button title=”Simple Button” url=”#” style=”medium arrow-right”]
[button title=”Simple Button” url=”#” style=”small arrow-right”]
[button title="Simple Button" url="#" style="big arrow-right"]

[button title="Simple Button" url="#" style="medium arrow-right"]

[button title="Simple Button" url="#" style="small arrow-right"]

Shortcode Description & Attributes:


  • title — add the title of button.
  • url — add your destination url here.
  • style — sets general view of your button (allowed values: big, medium, small, active, underline, arrow-left, arrow-right).


لذت خرید از فروشگاه عطر بازان

وبسایت عطربازان در دی ماه سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمود . در سال ۱۳۹۳ با هدف گذاری دقیق و برنامه ریزی منسجم جمع آوری مطالب این سایت توسط تیم کارشناسی عطربازان آغاز گردید ، مدیران سایت با اهدافی نظیر سهولت در خرید ، اطلاع رسانی علمی و دقیق ، برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی ، معرفی جدیدترین عطرهای روز دنیا ، ایجاد مرجعی کامل و جامع برای عطر و ادکلن و در اختیار گذاشتن قیمتهای لحظه ای برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت خود را تدوین نمودند …

راهنما

شماره تماس

۰۲۱-۸۸۹۵۷۸۵۲

شرایط و سوال

شماره تماس

۰۲۱-۸۸۹۵۷۸۵۲