[gmaps title=”Standard Google Map” address=”43.735197, 7.420878″ type=”roadmap” zoom=”14″ width=”970″ height=”400″]
[gmaps title="Standard Google Map" address="43.735197, 7.420878" type="roadmap" zoom="14" width="970" height="400"]


[gmaps title=”Satellite Google Map” address=”London” type=”satellite” zoom=”14″ width=”780″ height=”400″]
[gmaps title="Satellite Google Map" address="London" type="satellite" zoom="14" width="780" height="400"]


[gmaps title=”Hybrid Google Map” address=”London” type=”hybrid” zoom=”14″ width=”400″ height=”400″]
[gmaps title="Hybrid Google Map" address="London" type="hybrid" zoom="14" width="780" height="400"]

Shortcode Description & Attributes:


  • title — sets the title associated with a content block.
  • address — valid address.
  • type — sets of map type (allowed values: roadmap, satellite, hybrid).
  • zoom — defines the resolution of the current view.
  • width — sets the width of your map (specify a size in pixels).
  • height — sets the height of your map (specify a size in pixels).


لذت خرید از فروشگاه عطر بازان

وبسایت عطربازان در دی ماه سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمود . در سال ۱۳۹۳ با هدف گذاری دقیق و برنامه ریزی منسجم جمع آوری مطالب این سایت توسط تیم کارشناسی عطربازان آغاز گردید ، مدیران سایت با اهدافی نظیر سهولت در خرید ، اطلاع رسانی علمی و دقیق ، برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی ، معرفی جدیدترین عطرهای روز دنیا ، ایجاد مرجعی کامل و جامع برای عطر و ادکلن و در اختیار گذاشتن قیمتهای لحظه ای برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت خود را تدوین نمودند …

راهنما

شماره تماس

۰۲۱-۸۸۹۵۷۸۵۲

شرایط و سوال

شماره تماس

۰۲۱-۸۸۹۵۷۸۵۲