Default Table


# First Name Last Name Username
۱ Mark Otto @mdo
۲ Jacob Thornton @fat
۳ Larry the Bird @twitter

Striped Table


# First Name Last Name Username
۱ Mark Otto @mdo
۲ Jacob Thornton @fat
۳ Larry the Bird @twitter

Bordered Table


# First Name Last Name Username
۱ Mark Otto @mdo
Mark Otto @TwBootstrap
۲ Jacob Thornton @fat
۳ Larry the Bird @twitter

Hover Table


# First Name Last Name Username
۱ Mark Otto @mdo
۲ Jacob Thornton @fat
۳ Larry the Bird @twitter

Condensed Table


# First Name Last Name Username
۱ Mark Otto @mdo
۲ Jacob Thornton @fat
۳ Larry the Bird @twitter

Get The Code


<table class="table table-striped">
		<thead>
			<tr>
				<th>#</th>
				<th>First Name</th>
				<th>Last Name</th>
				<th>Username</th>
			</tr>
		</thead>
	<tbody>
			<tr>
				<td>1</td>
				<td>Mark</td>
				<td>Otto</td>
				<td>@mdo</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>2</td>
				<td>Jacob</td>
				<td>Thornton</td>
				<td>@fat</td>
			</tr>
			<tr>
				<td>3</td>
				<td>Larry</td>
				<td>the Bird</td>
				<td>@twitter</td>
			</tr>
	</tbody>
</table>

Description & Attributes:


Create your table and use class to specify its form.

  • class — defines of table type (allowed values: table, table table-striped, table table-bordered, table table-hover, table table-condensed).


لذت خرید از فروشگاه عطر بازان

وبسایت عطربازان در دی ماه سال ۱۳۹۳ فعالیت خود را به صورت رسمی آغاز نمود . در سال ۱۳۹۳ با هدف گذاری دقیق و برنامه ریزی منسجم جمع آوری مطالب این سایت توسط تیم کارشناسی عطربازان آغاز گردید ، مدیران سایت با اهدافی نظیر سهولت در خرید ، اطلاع رسانی علمی و دقیق ، برقراری ارتباط مستقیم با مصرف کننده نهایی ، معرفی جدیدترین عطرهای روز دنیا ، ایجاد مرجعی کامل و جامع برای عطر و ادکلن و در اختیار گذاشتن قیمتهای لحظه ای برنامه های کوتاه مدت و دراز مدت خود را تدوین نمودند …

راهنما

شماره تماس

۰۲۱-۸۸۹۵۷۸۵۲

شرایط و سوال

شماره تماس

۰۲۱-۸۸۹۵۷۸۵۲